طراحی گرافیک و چاپ

مقایسه چاپ دیجیتال و چاپ افست : راهنمایی انتخاب گزینه مناسب

طراحی گرافیک و چاپدر 16 آذر 1399

چاپ دیجیتال یا چاپ افست ؟ اگر به دنبال بروشور، کارت ویزیت، پوستر و… برای بازاریابی هستید، می دانید که باید طراحی، ترکیب رنگ، کپی و چیدمانی عالی داشته باشید. با این حال، با وجود همه این ها، گزینه بسیار مهم دیگری نیز وجود دارد:  انتخاب بین چاپ دیجیتال و چاپ افست. در این مقاله […]